Actievoorwaarden

Voorwaarden en richtlijnen voor acties ten bate van Amsterdam UMC Foundation


Wij stellen het op prijs dat u een actie voor Amsterdam UMC Foundation wilt organiseren. Om onze goede naam, uitstraling en ook onze missie te bewaken, hanteren wij een aantal voorwaarden en richtlijnen.  

  1. Het organiseren van een actie of evenement ten behoeve van Amsterdam UMC Foundation is alleen toegestaan wanneer deze niet strijdig of concurrerend is met de doelstelling en activiteiten van Amsterdam UMC Foundation en Amsterdam UMC.

  2. Voor al uw communicatiemiddelen kunt u gebruik maken van ons actielogo ‘Een actie voor Amsterdam UMC Foundation’. Alle publicaties waarin Amsterdam UMC Foundation wordt genoemd of waar ons actielogo op wordt gebruikt, moet u ter goedkeuring aan ons voorleggen.

  3. Amsterdam UMC Foundation behoudt zich het recht voor een actie of evenement van haar website te verwijderen wanneer zij dat nodig acht.

  4. Als u een actie of evenement organiseert voor Amsterdam UMC Foundation kunt u gratis gebruik maken van onze promotiematerialen. Neem daarvoor contact op met de afdeling fondsenwerving, telefoon 020 - 566 17 76 of via e-mail foundation@amsterdamumc.nl

  5. Uw actie of evenement is fondsenwervend en daarvoor hanteert u een redelijk kostenpercentage met als maximum 25% van de geworven gelden.

  6. U organiseert de activiteit zelf en voor eigen risico. U bent eindverantwoordelijk.

  7. Amsterdam UMC Foundation is de begunstigde en doet geen investeringen in uw actie of evenement.

  8. Het is niet mogelijk uw actie of evenement te noemen naar Amsterdam UMC Foundation.

Roken
Amsterdam UMC wil vanwege een ‘rookvrij Amsterdam UMC’, niet in verband gebracht worden met de tabaksindustrie. U betrekt binnen het kader van uw activiteiten voor Amsterdam UMC Foundation dan ook geen organisaties opererend in de tabaksindustrie. Ook probeert u uw actie zoveel mogelijk als niet-roken activiteit neer te zetten.

Farmaceutische industrie
Als u, op welke manier dan ook, organisaties die opereren binnen de farmaceutische industrie bij uw activiteiten betrekt, dan is altijd overleg met Amsterdam UMC Foundation nodig. Ook bij samenwerking met de cosmetische industrie is terughoudendheid geboden. Neem bij twijfel contact op met Amsterdam UMC Foundation via 020-566 17 76 of via foundation@amsterdamumc.nl

Alternatieve geneeswijzen
Samenwerking met personen of instellingen op het terrein van alternatieve geneeswijzen is niet wenselijk. Neem bij twijfel contact op met Amsterdam UMC Foundation via 020-566 17 76 of via foundation@amsterdamumc.nl

Alcohol
Wanneer uw actie of evenement mede gesponsord wordt door de alcoholindustrie (zoals veel muziekevenementen), dan ligt die verantwoordelijkheid bij u en niet bij Amsterdam UMC Foundation. De afspraak is dat het actielogo van Amsterdam UMC Foundation nooit naast een alcoholfabrikant komt te staan. Er mag geen directe relatie worden gelegd tussen de alcoholindustrie en Amsterdam UMC Foundation. Informeer altijd uw contactpersoon binnen Amsterdam UMC Foundation.

Voeding
Het Amsterdam UMC hanteert de stelregel dat er geen gezond of ongezond voedingsproduct bestaat, maar dat er slechts een (on)gezond voedingspatroon is. Samenwerking met de voedingsindustrie is niet uitgesloten, maar terughoudendheid is hier gewenst. Let er op dat u het actielogo nooit bij dat van een voedingsproduct plaatst. Informeer bij twijfel Amsterdam UMC Foundation via 020-566 17 76 of via mail foundation@amsterdamumc.nl

Overig
Naast bovenstaande categorieën is er nog een aantal bedrijven waar Amsterdam UMC Foundation om uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerkt. Het gaat o.a. om de seksindustrie, tattoo- en piercingindustrie, de wapenindustrie, uitbuiting van kinderen en vrouwen, en extreme politieke bewegingen en vormen van discriminatie.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar foundation@amsterdamumc.nl of neem contact op via 020 – 566 17 776.