Run voor Post IC Syndroom (10 KM)

Floor van den Heuvel
from €150 (194%)

Zondag 26 mei doe ik mee aan de AMC run. Ik vind het lekker om regelmatig hard te lopen, hierdoor zit ik lekker in mijn vel. Ik hoop met deze run geld op te halen voor onderzoek naar het Post Intensive Care Syndroom, zodat mensen die hier last van hebben een beter herstel krijgen, en zo snel mogelijk weer de dingen kunnen doen waardoor zij lekker in hun vel zitten!

Patienten met het Post Intensive Care Syndroom (PICS) hebben last van langetermijngevolgen van het verblijf en de behandeling op de IC. Voor een groot deel zijn deze gevolgen problemen met fysiek functioneren, zoals spierzwakte. Ook psychische klachten als angst, depressies en concentratiestoornissen komen veel voor. Naar schatting zijn er in Nederland jaarlijks 25.000 tot 28.000 nieuwe patienten met PICS die uit het ziekenhuis ontslagen worden. PICS is pas recent erkend als ziekte, en er is nog weinig over bekend. Voor meer informatie over PICS zie: https://www.amsterdamumcrun.nl/info/goede-doel/ (bron). En zie: https://icconnect.nl/na-de-ic/post-intensive-care-syndroom-pics/wat-is-pics/ . 

View all
25-05-2024 | 23:08
24-05-2024 | 20:37
22-05-2024 | 13:50
22-05-2024 | 13:24
22-05-2024 | 12:52