Meer aandacht nodig voor mondproblemen bij oncologische behandelingen

from €50,000 (14%)

Het voorkomen van pijn en andere mondproblemen ten gevolge van oncologische behandelingen
Mondproblemen na een oncologische behandeling met chemotherapie, al dan niet gevolgd door een stamceltransplantatie vormen een onderbelicht en onderschat probleem. Zo kan het mondslijmvlies kapot gaan en veel pijn veroorzaken. Eten, drinken, praten en slapen zijn dan moeizaam of zelfs onmogelijk en er kunnen levensbedreigende infecties ontstaan. Ook hebben patiënten vaak last van een (kurk)droge mond en een verstoorde smaak.

Bij een stamceltransplantatie, waarbij de stamcellen afkomstig zijn van een donor, kunnen patiënten ook nog lang na de behandeling veel last van hun mond hebben. Dit komt door Graft-versus-Hostziekte (GVHD), waarbij cellen afkomstig van de donor, weefsels van de ontvanger beschadigen. Juist de mond is daarbij vaak aangedaan. Orale GVHD geeft klachten als gevoelige en pijnlijke slijmvliezen, monddroogte, smaakstoornissen en een beperkte mondopening. Daarnaast is de kans op tandbederf en mondkanker vergroot. Deze problemen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven en kunnen zelf levensbedreigend zijn.

Erkend expertisecentrum voor GVHD
Graft-versus-Hostziekte vereist gespecialiseerde zorg in teamverband. Amsterdam UMC is een erkend expertisecentrum voor GVHD. Door samenwerking tussen de afdelingen Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie en Hematologie van Amsterdam UMC en Orale Geneeskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), bundelen wij kennis en expertise van de verschillende vakgebieden op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Ook zijn wij actief betrokken bij internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van ondersteunende mondzorg voor oncologische patiënten.

Nog veel werk te doen!
Door onderzoek komt er steeds meer inzicht in hoe mondproblemen ontstaan en de risicofactoren daarvoor. Dit alles opent de weg naar betere preventie en behandeling. Maar is nog veel werk te doen! Oncologische therapieën veranderen snel en daarmee ook de bijwerkingen. Duidelijk is dat ook bij nieuwe behandelingen zoals immunotherapie de mond vaak is aangedaan. Soms zelfs zo ernstig dat de kankerbehandeling moet worden uitgesteld of gestaakt, waardoor de overlevingskansen verminderen.

Dr. Judith Raber-Durlacher, tandarts-onderzoeker bij de afdeling Mondziekten, Kaak, en Aangezichtschirurgie en Orale Geneeskunde Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, is sinds de jaren tachtig betrokken bij patiëntenzorg en onderzoek gericht op het verbeteren van de mondzorg voor deze patiënten. In dit interview vertelt zij over de impact van mondproblemen in de oncologische zorg en het belang van het onderzoek hiernaar.

Bekijk ook de filmpjes voor meer uitleg over mondproblemen bij kankerbehandelingen

Draag bij aan verbeterde mondzorg bij oncologische patiënten
Uw steun is daarom hard nodig. Juist voor die dingen waar de reguliere kanalen niet in voorzien. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van innovatieve apparatuur en hulpmiddelen, waarmee pijn en andere mondklachten beter behandeld kunnen worden. Of om een veelbelovend onderzoek idee eerst kleinschalig te kunnen testen. Maar ook om laagdrempelig symposia voor zorgverleners en patiënten te kunnen organiseren of een jonge onderzoeker de mogelijkheid te bieden een kliniek of een congres in het buitenland te bezoeken om nieuwe kennis op te doen. 

Direct doneren of in actie komen?
U kunt direct een bijdrage overmaken of start zelf een actie.

Wilt u namens uw organisatie een donatie doen? Dan kunt u uiteraard direct doneren of u kunt de gift via IBAN NL11ABNA0488498570 t.n.v. Stichting AMC Foundation o.v.v. ‘Oncologische mondzorg’ overmaken.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
E-mail: amcfoundation@amsterdamumc.nl  Tel: 020-56 61776

View all
30-12-2022 | 11:29
26-10-2022 | 12:08
18-10-2022 | 12:07
12-10-2022 | 11:04
27-09-2022 | 10:27 Ik ken Judith Raber, een van de onderzoekers van de oncologische mondbehandelingen. Een aardiger en meer betrokken, beter gezegd bevlogen onderzoeker kan ik me nauwelijks voorstellen. Bij haar weet ik zo goed als zeker, dat er geen cent van mijn donatie 'aan de strijkstok blijft hangen'. Daar wil ik wel een steentje aan bijdragen.