Onderzoek naar Acute myeloïde leukemie

Acute myeloïde leukemie
Acute Myeloïde Leukemie (AML) is een levensbedreigende kwaadaardige ziekte van het beenmerg. De ziekte ontstaat doordat een voorloper van gezonde witte bloedcellen kwaadaardig wordt en zo hard gaat groeien dat het gezonde beenmerg verdrongen wordt. AML wordt behandeld met verschillende chemokuren, vaak gevolgd door een allogene stamceltransplantatie. Hierbij worden stamcellen van een gezonde donor (broer, zus of onverwante donor) aan de patiënt gegeven, met als doel het opwekken van een afweerreactie van het afweersysteem (immuunsysteem) van de donor tegen de leukemie cellen van de patiënt. Een transplantatie is een krachtig middel maar de risico’s zijn niet gering. Ongeveer één van de vijf transplantatie patiënten (20%) overlijdt door de complicaties van de transplantatie, zonder dat de oorspronkelijke ziekte daarbij een rol speelt. De belangrijkste complicaties die een stamceltransplantatie patiënt bedreigen zijn infecties en zogenaamde graft versus host (transplantaat versus de gastheer) ziekte.

 

AML-antistoffen
Internist-hematoloog Prof. dr. Mette Hazenberg doet onderzoek dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe therapieën die de prognose van Acute Myeloïde Leukemie (AML) aanzienlijk verbeteren Dr. Hazenberg en haar team onderzoeken hoe het afweersysteem van de stamceldonor een afweer reactie maakt tegen de leukemie van de patiënt. Ze hebben in samenwerking met AMC spin-off AIMM Therapeutics aangetoond dat getransplanteerde AML patiënten antistoffen maken die heel specifiek AML cellen herkennen. Hazenberg en collega’s willen nu onderzoeken hoe deze antistoffen kunnen worden toegepast als therapie. Ook willen ze een diagnostische test ontwikkelen waarmee in een vroeg stadium na de transplantatie kan worden gecontroleerd of het donor-afweersysteem een goede anti-AML reactie heeft gemaakt. Als dat niet het geval is kan er worden ingegrepen om te voorkomen dat patiënten een recidief AML ontwikkelen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen een enorme stap naar een betere en minder risicovolle behandeling van AML betekenen.

Kijk voor meer informatie op www.amcfoundation.nl 

View all
27-05-2024 | 12:02
23-05-2024 | 17:18 Guy
21-05-2024 | 17:15
19-05-2024 | 08:01
18-05-2024 | 15:06 Ter ere van Guy Winchester❤️