Verbeteren levensverwachting bij aneurysma

Steun onderzoek naar aneurysma in de buik 

Wat is een aneurysma van de aorta in de buik?
De aorta is het belangrijkste bloedvat in het lichaam. Een aneurysma van de aorta in de buik is een plaatselijke verwijding of uitstulping van deze slagader in de buik. Als de verwijding toeneemt, bestaat de kans op scheuren van het aneurysma. De bloeding die dan ontstaat is levensgevaarlijk. Het acute bloedverlies is de reden waarom snel chirurgisch ingrijpen bij een gescheurd aneurysma absoluut noodzakelijk is. Drie van de vier patiënten met een gescheurd aneurysma komt te overlijden. De kans op overleving is afhankelijk van de snelheid waarmee de patiënt op de operatietafel ligt. 

Behandeling
Patiënten, waarbij een aneurysma wordt ontdekt, worden ofwel geopereerd ofwel er wordt gecontroleerd hoe het aneurysma zich ontwikkelt. Een aneurysma wordt geleidelijk groter. Soms wordt uit voorzorg geopereerd omdat hoe groter het aneurysma wordt, hoe groter de kans is op scheuren. Patiënten met klachten die kunnen wijzen op een scheur van het aneurysma worden direct geopereerd. Als het aneurysma scheurt is gelijk opereren de enige optie. Van de 3000 patiënten, die worden geopereerd, wordt ongeveer 2/3 preventief geopereerd en 1/3 acuut.

Waarom is onderzoek nodig?

  • Van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgevangen met een gescheurd aneurysma en die direct geopereerd worden, overlijden er 30 van de 100.
  • Ook de preventieve operatie is niet zonder risico, afhankelijk van de gebruikte operatietechniek, overlijdt 1 op 100 tot 1 op 25 aan deze ingreep.
  • Van degenen die de operatie overleven krijgen 20 op de 100 een ernstige complicatie, zoals een hartinfarct, longinfectie of nierfunctiestoornis.

U kunt helpen deze cijfers omlaag te krijgen. Het onderzoek heeft als doel de overlijdenskans als gevolg van een aneurysma van de aorta in de buik te verlagen én de levensverwachting van mensen met een aneurysma te verbeteren. Hoe? In 2015 is een patiëntendatabase en een biobank opgezet. Hierin worden gegevens van patiënten met aneurysma opgeslagen maar ook bloed, weefsel en CT-scans, waarmee onderzoek kan worden gedaan. Zo kunnen operatieresultaten beter worden vergeleken, kunnen patiënten met een aneurysma worden gevolgd om de groei van het aneurysma te monitoren en kan inzicht worden verkregen in hoe snel een aneurysma groeit. En heel belangrijk; er kan worden onderzocht waarom een aneurysma bij de ene persoon wel scheurt en bij de ander niet. Het is daarom van levensbelang om deze data- en biobank verder uit te breiden want hoe meer gegevens, hoe meer onderzoek er kan worden gedaan.

Direct doneren of in actie komen?
U kunt direct een bijdrage over maken of start zelf een actie.

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of om samen de mogelijkheden door te nemen in een persoonlijk gesprek.

E-mail: amcfoundation@amc.nl
Tel: 020-5661776

View all
17-12-2023 | 16:57 We krijgen de mensen die we zijn verloren, door een gescheurde aneurysma , er niet mee terug. Maar onderzoek zou meer onnodige onverwachte overlijdens moeten kunnen voorkomen. Ter nagedachtenis aan El, voor altijd in ons hart.
11-01-2023 | 13:17 Ik heb zelf anuerysma. De erfelijke versie. Kan je niets aan doen, krijg je zo maar gratis er bij. Zou mooi zijn als er via onderzoek een goede oplossing wordt gevonden om dit te genezen/behandelen.
11-11-2022 | 08:58
01-07-2022 | 07:54
10-06-2022 | 18:02