AMC Herseninfarct Onderzoekers

Naar een betere uitkomst voor patiënten met een herseninfarct
Closed You can't donate anymore
from €2,500 (19%)

Beroerte is na het hartinfarct de belangrijkste doodsoorzaak en de derde grootste oorzaak van verworven invaliditeit wereldwijd volgens de laatste cijfers van de World Health Organization(WHO). In 80% van de gevallen is bij een beroerte sprake van een herseninfarct en in 20% van de gevallen van een hersenbloeding. In Nederland zijn er jaarlijks ruim 32000 nieuwe patiënten met een acuut herseninfarct.

Herseninfarcten ontstaan doordat stolsels de slagaders afsluiten die de hersenen voorzien van bloed. Zonder bloedvoorziening ontvangen de hersenen ook geen zuurstof en voedingsmiddelen. Dit uit zich door moeilijkheden met spreken of verlammingsverschijnselen zoals de bekende afhangende mondhoek. Als het stolsel niet snel genoeg verwijderd wordt sterft het hersenweefsel af en blijft er permanente schade bestaan. Het is dus zaak zo snel mogelijk het stolsel te verwijderen.

Met behulp van de opbrengsten van het Amsterdamse Bosgolf toernooi dat de afgelopen 4 door Rotary Aalsmeer/Uithoorn is georganiseerd, heeft ons team van onderzoekers, in samenwerking met andere centra, een nieuwe methode van behandeling kunnen bewijzen: het mechanisch verwijderen van het stolsel (zie de foto's). In 80% van de gevallen resulteert deze methode in goede doorgankelijkheid van de slagaders. Helaas zien we slechts bij de helft van de patiënten na 3 maanden dat ze onafhankelijk kunnen functioneren en niet in een verpleeghuis wonen.

Van de opbrengsten van deze actie wordt ons onderzoek om deze nieuwe behandeling te verbeteren betaald. Zo draagt u direct bij aan het verminderen van de invaliditeit van patienten met een herseninfarct!

Bekijk de pagina's van de teamleden om een indruk te krijgen van de onderzoeken die wij uitvoeren!

View all
28-08-2016 | 19:30 een prima actie!
27-05-2015 | 23:18
26-05-2015 | 17:08 Succes! Onderzoek blijft nodig, iedere poging om ons verder te brengen verdient steun!
26-05-2015 | 11:51
23-05-2015 | 23:04 Herseninfarcten komen veel vaker voor dan veel mensen denken en zijn ontzettend ingrijpend voor zowel patiënt als iedereen om hen heen. De verbetering van de behandeling maar vooral ook selectie en begeleiding van patiënten die baat hebben bij een bepaalde behandeling is essentieel om de juiste mensen de juiste gezondheidszorg te kunnen bieden.