B

Bada rent voor onderzoek naar PICS

Bada Yang
Closed You can't donate anymore
from €100 (65%)

Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 80.000 patiënten op de Intensive Care opgenomen. Door verbeteringen in de medische zorg overleven steeds meer IC-patiënten. Maar veel van deze patiënten krijgen te maken met langdurige klachten als gevolg van hun IC opname, ook wel samengevat onder de term Post Intensive Care Syndroom (PICS). Naar schatting ervaart 50-70% van de IC overlevenden klachten die vallen onder de noemer PICS. Een groot deel van hen heeft problemen met fysiek functioneren en ervaren daardoor ook problemen met de vrijetijdsbesteding en werk. Ook zijn angsten, depressies en concentratiestoornissen veel voorkomende klachten. De aard van de klachten vraagt om een interdisciplinair behandeling traject, maar tot op heden krijgt minder dan de helft van de IC overlevenden de juiste behandeling na ontslag uit het ziekenhuis. Ook is er nog te weinig bekend over PICS, de richtlijnen zijn te algemeen ter preventie van PICS en de zorg is niet voldoende op maat gemaakt. Meer onderzoek is dus nodig.

View all
04-06-2023 | 21:35
04-06-2023 | 18:10